ورني بافي

  • نوع جاذبه:صنایع دستی

سفال و سراميك

  • نوع جاذبه:صنایع دستی

قلم زني (سبك تبريز)

  • نوع جاذبه:صنایع دستی

منبت چوب

  • نوع جاذبه:صنایع دستی
اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها