آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه سه

تاریخ بازگشایی پاکت: 99/04/21 ساعت 13:00

آگهی مناقصه
آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو

تاریخ بازگشایی پاکت: 99/04/21 ساعت 13:00

آگهی مناقصه
اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها