دریافت اطلاعات پایه ای فعالین اقتصادی

در راستای پیاده سازی سیستم جامع گمرکی منطقه آزاد ارس، از فعالان اقتصادی دعوت می شود جهت تکمیل اطلاعات پایه ای درخواستی و فایل های پیوستی (سه فایل اکسل) را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز که به شرح ذیل اعلام می گردد اسکن و به آدرس economy@arasfz.ir ایمیل نمایند .

مدارک مورد نیاز که بایستی توسط متقاضیان اسکن و ایمیل گردد:
  • کپی مجوز فعالیت اقتصادی (بازرگانی، خودرویی، صنفی، انبار)
  • کپی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات (شرکتهای بازرگانی، خودرویی، انبار)
  • کپی وکالت نامه رسمی در صورت اعطای وکالت به غیر جهت انجام فرآیندهای گمرکی مناطق آزاد (شرکتهای بازرگانی، خودرویی، انبار)
  • در صورت حقوقی بودن مجوز صنفی، کپی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات مجوزهای صنفی حقوقی
  • مدارک کامل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (شرکتهای بازرگانی، خودرویی، انبار) و یا صاحبان مجوزهای صنفی. «کپی شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، عکس)
  • تهیه نامه با امضای مدیر عامل و یا صاحب مجوز صنفی جهت معرفی کاربران سیستم «اصل نامه مذکور بعد از اسکن و ارسال به آدرس ایمیل فوق الذکر بایستی به واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ارسال می گردد.»
  • مدارک کامل کاربران سیستم، پرسنل و کارکنان شرکتهای بازرگانی، خودرویی، انبار و اصناف. «کپی شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، عکس»

بدیهی است ارائه خدمات بازرگانی و گمرکی توسط سازمان و ادامه فعالیت برای شرکتهای بازرگانی، واردات خودرو، انبارها، اصناف و مراجعه کنندگان و خدمت گیرندگان از گمرک صرفاً منوط به ارسال کامل موارد درخواستی فوق الذکر تا تاریخ 20 مهر ماه 1395 می باشد.

شایان ذکر است شماره تلفن های واحد بازرگانی جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان به شرح ذیل می باشد.

31352327 – 31352326 – 31352324 - 31352322

فایل های مربوط به اصناف

فرم مشخصات پرسنل

فرم مشخصات صاحب مجوز

فرم مشخصات فروشگاه

فایل های مربوط به شرکتهای بازرگانی ، انبارداری و خودرویی

فرم مشخصات پرسنل ، کارمندان و کاربران سیستم

فرم مشخصات هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یا انبار

فرم مشخصات شرکت یا انبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها