فراخوان طرح و ایده برنامه های فرهنگی و هنری نوروز1398 منطقه آزاد ارس

فراخوان طرح و ایده برنامه های فرهنگی و هنری نوروز1398 منطقه آزاد ارس

فراخوان طرح و ایده برنامه های فرهنگی و هنری نوروز1398 منطقه آزاد ارس منتشر شد
مهلت ارسال آثار تا 10 بهمن 1397

فراخوان طرح و ایده برنامه های فرهنگی و هنری نوروز1398 منطقه آزاد ارس

کمیته فرهنگی هنری ستاد خدمات سفر سازمان منطقه آزاد ارس در راستای خلق نوروزی مفرح و بیادماندنی و ارائه خدمات در خور و شایسته به میهمانان نوروزی منطقه ارس از کلیه هنرمندان، فعالان فرهنگی و هنری حقیقی و حقوقی دعوت می نماید طرح و ایده های پیشنهادی خود را در زمینه های فرهنگی، هنری، جشنواره ها و نمایشگاه ها با اعلام شرایط همکاری و مشارکت و برآورد ریالی دقیق و مشخصات فنی طرح تا مورخه 10 بهمن ماه سالجاری به آدرس منطقه آزاد ارس- سایت اداری طبقه چهار معاونت فرهنگی، اجتماعی وگردشگری ارسال نمایند.

شرایط و مقررات:

  • تکمیل فرم مشخصات فنی طرح.
  • تکمیل فرم برآورد و هزینه اجرای طرح و اعلام شیوه همکاری.
  • ارائه سوابق و رزومه هنری و اجرایی.
  • ارائه مجوز فعالیت( در صورت داشتن موسسه).
  • سازمان در رد و یا قبول طرح و ایده های ارسالی مختار بوده و ارسال طرح و ایده حقی را ایجاد نمی نماید.
  • به طرح و ایده های ناقص و بدون مشخصات فنی و ریالی ترتیب اثر داده نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

فرم مشخصات فنی طرح و ایده

نام موسسه: ................................................................ نام استان:..................................... سال تاسیس:................................... تاریخ اعتبار مجوز کانون:................................ نام و نام خانوادگی مسئول موسسه: .......................................................................مدرک تحصیلی:....................................آدرس و شماره تماس.....................................................................................................

خلاصه رزومه: ............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

عنوان طرح و ایده: .......................................................مخاطبان:....................................زمان اجرا:............................................... مکان اجرا: ...................................................... تاریخ اجرا:.............................. نوع طرح:...........................................................

مشخصات نیروهای موثر در اجرای طرح:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال تولد

مدرک تحصیلی

مسئولیت در موسسه

سابقه همکاری

شماره همراه

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف طرح:

1

2

3

ضرورت اجرا:

1

2

3

شرح طرح و ایده:............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مهر و امضاء مسئول موسسه

 

 

 

 

 

فرم برآورد ریالی طرح و ایده و نحوه تامین مالی

ردیف

شرح هزینه

مبلغ( ریال)

توضیحات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

مبلغ کل اجرای طرح

 

 

 

نحوه تامین مالی:........................................................................................................................................

 

مهر و امضاء مسئول موسسه

فرم ثبت نام و پوستر فراخوان در سایز اصلی را از فایل های ضمیمه شده این خبر دانلود نمایید

لینک کوتاه :

فایل پیوست

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج