رشد صنعت گردشگری و صنایع خلاق، راهکار اساسی برای تحول اقتصاد کشور است

رشد صنعت گردشگری و صنایع خلاق، راهکار اساسی برای تحول اقتصاد کشور است

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورگفت: برنامه ریزی مناطق آزاد باید با هدف تبدیل شدن به مقصد گردشگری، اقامت و شغلی باشد.

محمدرضا رستمی در اولین روز از نشست سه روزه "شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور" که به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار شد  به اهداف این نشست اشاره کرد و افزود: این نشست ها به انتقال تجارب و اندیشه های جدید کمک می کند و همکاری و ارتباط مستمر بین مناطق آزاد کشور می تواند به شکوفایی تمام مناطق آزاد بینجامد.
رستمی دستیابی به کار تیمی مشترک و موفق را از دستاوردهای این نشست برشمرد و گفت: مناطق آزاد در ایران همانند جزیره هایی هستند که از تجربیات موفق یکدیگر استفاده نمی کنند و یکی از دلایل این نشست، تیم سازی بین مناطق آزاد کشور است. ما به دنبال تیم سازی هماهنگ هستیم به همین دلیل باید یادبگیریم در کنار هم رقابت کنیم و از فرصت های یکدیگر برای توسعه اقتصادی مناطق استفاده نماییم.
وی افزود: تعریف کار مشترک بین منطقه ای بسیار مهم است و باید در پایان این نشست، مناطق مختلف آغاز کننده همکاری و مشارکت های بین 2 یا چند منطقه باشند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: بازنگری سیاست ها و ارائه برنامه ها و رویکردهای جدید از دیگر اهداف مهم نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور است.
رستمی طرح سوالات واحد در مناطق را از دیگر اهداف این نشست برشمرد و افزود: تا زمانی که برای دستیابی به اهدافمان سوال نداشته باشیم به تغییر و رشد نخواهیم رسید. راه برون رفت کشور از بحران های اقتصادی توجه ویژه به حوزه های فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق است و هیچ ظرفیتی همانند این ظرفیت ها به سرعت نمی تواند ما را به هدف اصلی مان برساند.
وی گفت: برای نمونه باید از خود بپرسیم که چرا تاکنون به توسعه صنعت سینما در مناطق آزاد فکر نکرده ایم و یا اینکه چه قدم هایی در این زمینه برداشته ایم؟
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، افزود: در تعریف صحیح گردشگر مشخص می شود که تمام جامعه باید در زمینه گردشگری درگیر شوند و این کاستی که بخش هایی از جامعه درگیر این بخش درآمدزا نیستند باید از بین برود. . تعیین بسته مناسب ارزشی برای گردشگران بسیار مهم است و گردشگران برای استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد نباید سرگردان باشند.
رستمی با اشاره به اینکه مناطق آزاد باید تعریفی از کار مشترک بین منطقه ای داشته باشند گفت: وجود تعریف مناسبی از کار مشترک بین منطقه ای می تواند در مناطق آزاد کشور ایجاد ارزش افزوده کند
وی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد، افزود: معاونت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نباید فقط هزینه کننده باشند و در بودجه درآمدی سال های آینده، چهار ردیف درآمدی جدید با عناوین ورزش، سلامت، گردشگری و صنایع خلاق بر اساس فعالیت های این معاونت ها تعریف خواهد شد. 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پایان به توجه جامعه جوان و خلاق و استارتاپی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: جوامع خلاق همانند جوانان صاحب علم و ایده و صاحبان استارتاپ ها باید وارد مناطق آزاد شوند و باید به این موضوع انسجام بیشتری داده شود.
شانزدهمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور از امروز، سه شنبه 5 تیر 97 در منطقه آزاد ارس آغاز شده و تا روز پنجشنبه 7 تیرماه ادامه دارد.

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج