سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد در راستای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه دانش بنیان فعالیتهاي اقتصادي در منطقه آزاد ارس نسبت به صدور مجوز فعاليت و تاسيس شركتها و موسسات مشاوره تخصصی ذیل اقدام نماید؛ علاقمندان خصوصاً افراد حقيقي و حقوقي فعال در حوزه مشاوره تخصصی می توانند ضمن تکمیل فرم پيشنهاد فراخوان (پيوست) و ارائه مدارک تا تاریخ 10/10/90 نسبت به ارسال مستندات به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا – فاز یک صنعتی اقدام نمایند.

 1. مشاوره حقوقی و تجاری
 2. مشاوره سرمایه گذاری
 3. مشاوره کارآفرینی
 4. مشاوره تامین مالی و حسابداری
 5. مشاوره صنعتی
   
" />

فراخوان تاسيس مركز خدمات مشاوره

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد در راستای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه دانش بنیان فعالیتهاي اقتصادي در منطقه آزاد ارس نسبت به صدور مجوز فعاليت و تاسيس شركتها و موسسات مشاوره تخصصی ذیل اقدام نماید؛ علاقمندان خصوصاً افراد حقيقي و حقوقي فعال در حوزه مشاوره تخصصی می توانند ضمن تکمیل فرم پيشنهاد فراخوان (پيوست) و ارائه مدارک تا تاریخ 10/10/90 نسبت به ارسال مستندات به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا – فاز یک صنعتی اقدام نمایند.

 1. مشاوره حقوقی و تجاری
 2. مشاوره سرمایه گذاری
 3. مشاوره کارآفرینی
 4. مشاوره تامین مالی و حسابداری
 5. مشاوره صنعتی
   

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد در راستای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه دانش بنیان فعالیتهاي اقتصادي در منطقه آزاد ارس نسبت به صدور مجوز فعاليت و تاسيس شركتها و موسسات مشاوره تخصصی ذیل اقدام نماید؛ علاقمندان خصوصاً افراد حقيقي و حقوقي فعال در حوزه مشاوره تخصصی می توانند ضمن تکمیل فرم پيشنهاد فراخوان (پيوست) و ارائه مدارک تا تاریخ 10/10/90 نسبت به ارسال مستندات به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا – فاز یک صنعتی اقدام نمایند.

 1. مشاوره حقوقی و تجاری
 2. مشاوره سرمایه گذاری
 3. مشاوره کارآفرینی
 4. مشاوره تامین مالی و حسابداری
 5. مشاوره صنعتی
   
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج