سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در نظر دارد جهت توسعه خدمات درمانی در این منطقه با واگذاری زمین در داخل شهر جلفا به افراد حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری برای تاسیس کلنیک تخصصی اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3030243 (0492) تماس گرفته و با مراجعه به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا – فاز یک صنعتی، پیشنهادات خود را کتباً تا تاریخ 20آذرماه (پایان وقت اداری ) به معاونت مذکور تحویل دهند.
 

" />

فراخوان جذب سرمایه گذاری" تاسیس کلینیک تخصصی درمانی در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس "

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در نظر دارد جهت توسعه خدمات درمانی در این منطقه با واگذاری زمین در داخل شهر جلفا به افراد حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری برای تاسیس کلنیک تخصصی اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3030243 (0492) تماس گرفته و با مراجعه به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا – فاز یک صنعتی، پیشنهادات خود را کتباً تا تاریخ 20آذرماه (پایان وقت اداری ) به معاونت مذکور تحویل دهند.
 

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در نظر دارد جهت توسعه خدمات درمانی در این منطقه با واگذاری زمین در داخل شهر جلفا به افراد حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری برای تاسیس کلنیک تخصصی اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3030243 (0492) تماس گرفته و با مراجعه به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا – فاز یک صنعتی، پیشنهادات خود را کتباً تا تاریخ 20آذرماه (پایان وقت اداری ) به معاونت مذکور تحویل دهند.
 

لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج