سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با رعايت آئين‌نامه بند ﻫ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات طرح جامع و تفصيلي محدوده هاي انفصالي خداآفرين را از طريق مهندسين مشاور ذيصلاح بر اساس شرح خدمات مصوب انجام دهد.

لذا از كليه مشاورين داراي صلاحيت و رتبه‌بندي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در گروه شهرسازي و معماري با تخصص شهرسازي و داراي پايه 2 و بالاتر دعوت مي‌شود كه جهت دريافت اسناد و فرمهاي ارزيابي كيفي به اين سازمان مراجعه و پس از تكميل، آن را حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ انتشار اين آگهي به آدرس: جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- ساختمان الغدير-  مديريت تحقيق و توسعه  ارسال و يا به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد دريافت نمايد.

" />

فراخوان مطالعات طرح جامع و تفصيلي محدوده هاي انفصالي خداآفرين

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با رعايت آئين‌نامه بند ﻫ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات طرح جامع و تفصيلي محدوده هاي انفصالي خداآفرين را از طريق مهندسين مشاور ذيصلاح بر اساس شرح خدمات مصوب انجام دهد.

لذا از كليه مشاورين داراي صلاحيت و رتبه‌بندي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در گروه شهرسازي و معماري با تخصص شهرسازي و داراي پايه 2 و بالاتر دعوت مي‌شود كه جهت دريافت اسناد و فرمهاي ارزيابي كيفي به اين سازمان مراجعه و پس از تكميل، آن را حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ انتشار اين آگهي به آدرس: جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- ساختمان الغدير-  مديريت تحقيق و توسعه  ارسال و يا به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد دريافت نمايد.

  •  ضمناً متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 3025805-0492 مديريت تحقيق و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي ارس تماس حاصل فرمايند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با رعايت آئين‌نامه بند ﻫ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، مطالعات طرح جامع و تفصيلي محدوده هاي انفصالي خداآفرين را از طريق مهندسين مشاور ذيصلاح بر اساس شرح خدمات مصوب انجام دهد.

لذا از كليه مشاورين داراي صلاحيت و رتبه‌بندي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در گروه شهرسازي و معماري با تخصص شهرسازي و داراي پايه 2 و بالاتر دعوت مي‌شود كه جهت دريافت اسناد و فرمهاي ارزيابي كيفي به اين سازمان مراجعه و پس از تكميل، آن را حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ انتشار اين آگهي به آدرس: جلفا- خيابان شهيد تيمسار فلاحي- سازمان منطقه آزاد ارس- ساختمان الغدير-  مديريت تحقيق و توسعه  ارسال و يا به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد دريافت نمايد.

  •  ضمناً متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 3025805-0492 مديريت تحقيق و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي ارس تماس حاصل فرمايند
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج