سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات رفت و روب، تنظيف و رسيدگي به سرويسهاي بهداشتي و ... بلوار رسالت از پليس راه قديم تا ميدان يادبود، ساتي، مجتمع مسكوني 36 واحدي، كوي فرهنگيان در خيابان ساتي و پشت 36 واحدي، شهرك روبروي صدا و سيما، خيابان كمربندي، ميني پارك، پارك سلامت، پارك ساحلي، محوطه ساختمانهاي اداري و آذران، خيابان تيمسار فلاحي، مسير ميدان گمرك تا دانشگاه آزاد و پل آهني، شهرك بعثت، شهرك صنعتي فاز يك، مسير سه راهي فاز يك تا درب ورودي فاز يك، محوطه واحد خدمات عمومي و انبار سازمان، مسير قديمي كليسا از پل يادبود تا سه راهي نزديك صدا و سيما و جمع آوري زباله از خانه هاي مسكوني گمرك( كوي 72 دستگاه و شهرك) و راه آهن و 12 دستگاه مسكن و شهر سازي و 9 دستگاه راه آهن  را با برآورد اوليه 2.336.000.000 (دو ميليارد و سيصد و سي و شش میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي مجوز معتبر از اداره كار  و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد٬ جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير مجوز معتبر از اداره كار حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 1 - امورقراردادهاي معاونت عمران و امور زيربنائي ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 20 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه معاونت عمران و امور زيربنائي تحويل نمايند.

" />

مناقصه عملیات رفت و روب، تنظيف و رسيدگي به سرويسهاي بهداشتي و ... بلوار رسالت از پليس راه قديم

 سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات رفت و روب، تنظيف و رسيدگي به سرويسهاي بهداشتي و ... بلوار رسالت از پليس راه قديم تا ميدان يادبود، ساتي، مجتمع مسكوني 36 واحدي، كوي فرهنگيان در خيابان ساتي و پشت 36 واحدي، شهرك روبروي صدا و سيما، خيابان كمربندي، ميني پارك، پارك سلامت، پارك ساحلي، محوطه ساختمانهاي اداري و آذران، خيابان تيمسار فلاحي، مسير ميدان گمرك تا دانشگاه آزاد و پل آهني، شهرك بعثت، شهرك صنعتي فاز يك، مسير سه راهي فاز يك تا درب ورودي فاز يك، محوطه واحد خدمات عمومي و انبار سازمان، مسير قديمي كليسا از پل يادبود تا سه راهي نزديك صدا و سيما و جمع آوري زباله از خانه هاي مسكوني گمرك( كوي 72 دستگاه و شهرك) و راه آهن و 12 دستگاه مسكن و شهر سازي و 9 دستگاه راه آهن  را با برآورد اوليه 2.336.000.000 (دو ميليارد و سيصد و سي و شش میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي مجوز معتبر از اداره كار  و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد٬ جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير مجوز معتبر از اداره كار حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 1 - امورقراردادهاي معاونت عمران و امور زيربنائي ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 20 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه معاونت عمران و امور زيربنائي تحويل نمايند.

  • هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.

 سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات رفت و روب، تنظيف و رسيدگي به سرويسهاي بهداشتي و ... بلوار رسالت از پليس راه قديم تا ميدان يادبود، ساتي، مجتمع مسكوني 36 واحدي، كوي فرهنگيان در خيابان ساتي و پشت 36 واحدي، شهرك روبروي صدا و سيما، خيابان كمربندي، ميني پارك، پارك سلامت، پارك ساحلي، محوطه ساختمانهاي اداري و آذران، خيابان تيمسار فلاحي، مسير ميدان گمرك تا دانشگاه آزاد و پل آهني، شهرك بعثت، شهرك صنعتي فاز يك، مسير سه راهي فاز يك تا درب ورودي فاز يك، محوطه واحد خدمات عمومي و انبار سازمان، مسير قديمي كليسا از پل يادبود تا سه راهي نزديك صدا و سيما و جمع آوري زباله از خانه هاي مسكوني گمرك( كوي 72 دستگاه و شهرك) و راه آهن و 12 دستگاه مسكن و شهر سازي و 9 دستگاه راه آهن  را با برآورد اوليه 2.336.000.000 (دو ميليارد و سيصد و سي و شش میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي مجوز معتبر از اداره كار  و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد٬ جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير مجوز معتبر از اداره كار حداكثر تا 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ خيابان شهيد تيمسار فلاحي ـ ساختمان شماره 1 - امورقراردادهاي معاونت عمران و امور زيربنائي ـ تلفن: 4-04923025701 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 20 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه معاونت عمران و امور زيربنائي تحويل نمايند.

  • هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج