بازدید جمعی از معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه از ارس

بازدید جمعی از معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه از ارس

مناطق آزاد بهترین مکان برای جذب سرمایه گذاران ایرانی شاغل در خارج هستند
جمعی از معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه از منطقه آزاد ارس بازدید کرده و در جریان فعالیت های این منطقه آزاد قرار گرفتند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این دیدار گفت: در سال گذشته تعداد 100 هیات خارجی از ارس بازدید کرده اند که با همکاری و حمایت وزارت امور خارجه محقق شده است.
محسن خادم عرب باغی نقش سفرا و رایزنان بازرگانی را در اعتمادسازی موثر دانست و گفت: وجود رفتار و فرایند یکسان همراه با تکریم سرمایه گذاران خارجی اصل بسیار مهم در ارتباطات بین المللی است که لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه مدیرکل ایرانیان خارج از کشور در جلسه ای با مسؤلان سازمان منطقه آزاد ارس، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت ایرانیان حاضر در خارج از کشور در امور اقتصادی و سرمایه گذاری، گفت: مناطق آزاد بهترین مکان برای جذب سرمایه گذاران ایرانی شاغل در خارج هستند.
قوام شهیدی افزود: تهیه و ارایه بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری مناسب و ایجاد مرکز تعامل های بین المللی در ارس می تواند در جذب سرمایه گذاران و بخصوص ایرانیان حاضر در خارج کشور نقش مهمی داشته باشد.
در این جلسه رضایی مدیرکل نمایندگی های وزارت امور خارجه نیز گفت: تعداد 19 نمایندگی وزارت امور خارجه در سطح کشور وجود دارد که در تعدادی از مناطق آزاد نیز راه اندازی می شود؛ چراکه می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری در این مناطق باشد.

لینک کوتاه :

عکسهای مرتبط

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج