نظام پیشنهادات سازمان منطقه آزاد ارس راه اندازی شد / مشارکت عمومی برای ارائه ایده های برتر و توسعه محور در ارس

نظام پیشنهادات سازمان منطقه آزاد ارس راه اندازی شد / مشارکت عمومی برای ارائه ایده های برتر و توسعه محور در ارس
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس گفت: طرح نظام پیشنهادات سازمان منطقه آزاد ارس در راستای بهره گیری از ایده های پرسنل سازمان و مردم و سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس جعفر ملکی افزود: طرح نظام جامع پیشنهادات یکی از راهکارهای موثر مدیریت مشارکتی است و از طریق آن می توان به صورت داوطلبانه از فکر و اندیشه کارکنان و مردم برای چاره جویی و حل مسائل و مشکلات منطقه و سازمان بهره گرفت.
وی با اشاره به تاکید مدیرعامل منطقه آزاد ارس در بهره گیری از نظرات مردمی و کارکنان در توسعه منطقه گفت: هم اکنون این طرح در سطح کارکنان سازمان و با موضوع افزایش درآمدهای منطقه، اصلاح فرایندهای اداری و کاهش بروکراسی اداری و هزینه ها اجرا می شود.
ملکی افزود: بهره مندی از نظرات گروههای تخصصی مانند سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان، اصناف و کسبه، دانشجویان و دانشگاهیان و مردم ساکن در منطقه می تواند کمک موثری در مدیریت مسایل مختلف در منطقه بویژه مسایل اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی گفت: در همین راستا امیدواریم در آینده نه چندان دور و با تعریف فرایندها و نرم افزار تحت وب مورد نیاز برای این امر، با انتشار فراخوان عمومی جهت بهره مندی از نظرات مردمی موضوعات مختلف بصورت عمومی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: استقرار نظام پیشنهادات در سازمان منطقه آزاد ارس راهکار بسیار مناسبی در راستای نیل به هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات و تولیدات در این منطقه و نیز کمک به تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی در ارتباط با سازمان و ارائه خدمات بهتر در سطح منطقه است.
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج