آگهي واگذاري بصورت اجاره ساختمان رستوران پارك كوهستان تحت عنوان فعلي مبينا

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، يك باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 29/08/92 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.
سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، يك باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته تا پايان ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 29/08/92 به دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.

رديف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره ماهانه(ريال)

1

ساختمان رستوران پارك كوهستان تحت عنوان فعلي مبينا

جلفا- جاده كليسا-پارك كوهستان جنب دفتر پارك

6.000.000

- متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي معادل ده(10) درصد كل مبلغ پيشنهادي اجاره بهاء يكساله ملك تجاري ،در پاکت جداگانه مي باشند. به پاكات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- سازمان مختار است بر اساس اولويت قيمت گذاري هر يك از متقاضيان، نسبت به واگذاري مكان فوق الذكر اقدام نمايد.
- مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 12:00 مورخ 29/08/92 مي باشد.
- برگه پيشنهادي ممهور به مهر سازمان باشد.
- قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت يا فرد برنده، تضمين حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد.
- سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
- رعايت موازين شرعي و آئين نامه اجرايي نظارت بر اماكن گردشگري سازمان منطقه آزاد ارس الزامي است.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 4-3025701 (0492)، دفتر پشتيباني سازمان تماس حاصل فرمايند.
روزنامه های درج آگهی: 25 آبان ماه 1392- روزنامه ارک 

لینک کوتاه :

فایل پیوست

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج