خدمات عمومی پلیس راه قدیم تا مسیر منتهی به گیت ایواوغلی و...

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات عمومی شامل رفت و روب، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله و ... در محدوده شهرداری منطقه 3 از بریدگی پلیس راه قدیم تا گیت قره برون، فاز دو، روستاهای شجاع و سیلگرد، مسیرهای منتهی به شجاع و سیلگرد، کلیه گیت های ایووغلی و گردیان و .......و مسیر منتهی به گیت ایووغلی با برآورد اوليه 6,722,000,000 ريال (شش میلیارد و هفتصد و بیست و دو ميليون ريال)را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.
سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات عمومی شامل رفت و روب، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله و ... در محدوده شهرداری منطقه 3 از بریدگی پلیس راه قدیم تا گیت قره برون، فاز دو، روستاهای شجاع و سیلگرد، مسیرهای منتهی به شجاع و سیلگرد، کلیه گیت های ایووغلی و گردیان و .......و مسیر منتهی به گیت ایووغلی با برآورد اوليه 6,722,000,000 ريال (شش میلیارد و هفتصد و بیست و دو ميليون ريال)را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهي صلاحيت(خدمات عمومی) از اداره كار و سابقه اجراي عمليات مشابه با توان مالي مناسب دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن كارت شناسائي معتبر به همراه معرفي نامه و تصوير گواهي صلاحيت معتبر از اداره كار حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ ورودی شهر جلفا ـ ساختمان اداری –طبقه سوم- امورقراردادهاي معاونت توسعه مدیریت، مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه مرکزی سازمان تحويل نمايند

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تاریخ انقضا : 30 مهر ماه 1392

روزنامه های درج آگهی: 21 و 23 مهر ماه 1392 - روزنامه های مهد آزادی - ارک

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 26,370,000 ریال
لینک کوتاه :

آرشیو اخبار

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج