آموزش سامانه صدور قبض انبار الکترونیک

روش استفاده از سامانه صدور قبض انبار الکترونیک سازمان منطقه آزاد ارس بصورت تصویری در فایل های ذیل آموزش داده شده است :

تغییر پسورد

بیجک

تفکیک

صدور تالی

صدور قبض انبار

آدرس سامانه صدور قبض انبار الکترونیک :

anbar.arasfz.ir

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها