افزودن محتوا...

مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز موقت ثبت شرکت ( براي شركت جديد التاسيس)در سال 1400

 

 1. ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی CR.FREEZONES.IR

 2. کپی مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت (خدماتی)
 3. در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات
 4. ارائه ابلاغیه کمیسیون اقتصادی برای موضوعات تولیدی(صنعتی و کشاورزی)
 5. ارائه فيش واريز وجه براي:
 • فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 2/200/000ريال

 • فعالیت در زمینه بورس، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی و بانکی، دفاتر اسناد رسمی: 10/000/000ریال 

 • احداث مجتمع ها و واحد های تجاری، رفاهی، خدماتی،مسکونی، و چند منظوره: 7/000/000ریال

 • فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 2/200/000 ريال

 • فعاليتهاي بازرگاني :2/200/000 ريال


 

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز موقت برای ثبت شعبه شرکت در سال1400

 

 1. ارائه درخواست کتبی

 2. تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری

 3. کپی شناسنامه، کارت ملی مدیر شعبه شرکت

 4. در رابطه با اتباع خارجی تصویر مصدق کلیه صفحات گذرنامه سهامداران و هیات مدیره شرکت که به تلئید مراجع ذیصلاح رسیده باشد

 5. کپی اساسنامه شرکت یا موسسه

 6. کپی آگهی تاسیس و تغیرات شرکت یا موسسه

 7. صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس شعبه در منطقه آزاد ارس و تعیین مدیر شعبه ارس

 8. ارائه فیش واریزی وجه برای :

 9. -فعالیت های خدماتی و عمرانی :2/200/000ریال

 10. -فعالیت در زمینه بورس، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی و بانکی، دفاتر اسناد رسمی:10/000/000ریال

 11. -احداث مجتمع ها و واحدهای تجاری، رفاهی ،خدماتی ،مسکونی و چند منظوره:7/000/000ریال

 12. -فعالیت های تولیدی و صنعتی :2/200/000ریال

 13. -فعالیت های بازرگانی :2/200/000ریال

مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز موقت تاسیس مراکز بیمهای در سال 1400

 

 1. ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی cr.ferrzones.ir
 2. در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات
 3. ارائه مجوز تاسیس بیمه در منطقه آزاد ارس توسط بیمه مرکزی
 4. ارائه فیش واریزی وجه برای :

        - فعالیت های بیمه ای :10/000/000ریال

مدارك مورد نياز جهت اخذ مجوز سرمايه گذاري ( براي شعبه شركت)

1. ارائه درخواست كتبي
2. تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
3. اصل شناسنامه، كارت ملي و مدرك تحصيلي مدير شعبه شركت به همراه تصوير كليه صفحات مدارك مذكور
4. در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
5. دو قطعه عكس (3*4) مدير شعبه شركت كه از تاريخ تهيه آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
6. اصل و كپي اساسنامه شركت
7. تصوير مصدق آگهي تاسيس و تغييرات شركت يا موسسه
8. صورتجلسه هيات مديره مبني بر تاسيس شعبه و تعيين مدير شعبه
9. ارائه فيش واريز وجه براي:
- فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 200.000 ريال
- فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 400.000 ريال
- فعاليتهاي بازرگاني : 500.000 ريال
به حساب سيبا شماره 0216639770008- بانك ملي- به نام منطقه آزاد ارس
 

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ مجوز موقت ثبت شرکت ( براي انتقال مركز اصلي شركت هاي ثبت شده در سرزمين اصلي) در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

1. ارائه درخواست كتبي
2. تكميل فرم در خواست مجوز سرمايه گذاري
3. کپی شناسنامه، کارت ملیمدیر عامل شرکت
4. در رابطه با اتباع خارجي تصوير مصدق كليه صفحات گذرنامه سهامداران و هيات مديره شركت كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
5. کپی اساسنامه شرکت.
6. کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت یا موسسه 
8. صورتجلسه هيات مديره مبني بر انتقال مركز اصلي شركت
9. ارائه فيش واريز وجه براي:
- فعاليتهاي خدماتي و عمراني : 2/200/000 ريال

- فعالیت در زمینه بورس ، بانک، بیمه، صرافی، موسسات پولی وبانکی، دفاتر اسناد رسمی:10/000/000ریال
- فعاليتهاي توليدي و صنعتي : 2/200/000 ريال
- فعاليتهاي بازرگاني : 2/200/000ريال
 

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز موقت ثبت شعبه مراکز بیمه ای در سال 1400

 1. ارائه درخواست کتبی
 2. تکمیل فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری 
 3. گپی شناسنامه، کارت ملیمدیر شعبه شرکت بیمه ای
 4. در رابطه با اتباع خارجی : تصویر مصدق کلیه صفحات گذرنامه سهامداران و هیات مدیره شرکت، آگهی تاسیس، اساسنامه شرکت و سایر اسناد مربوط به شرکت که به تائید مراجع ذیصلاح قانونی(کنسولگری)رسیده باشد.
 5. کپی اسانامه موسسه
 6. گپی آگهی تاسیس  و تغییرات موسسه 
 7. صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تاسیس شعبه و تعیین مدیر شعبه 
 8. در صورت نیاز انجام استعلامات از واحد های ذیربط و سایر ادارات 
 9. ارائه مجوز ثبت ثبت شعبه شرکت بیمه توسط بیمه مرکزی
 10. ارائه فیش واریز وجه برای :

       - فعالیت های بیمه ای :10/000/000ریال

 

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها