قانون پیش فروش ساختمان

نامه وزیر راه و شهرسازی

فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش

فرم درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش در رسانه های جمعی

دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش

اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها