ُسازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

تاریخ: 16 فروردین 1400

شرکت ره پویان جبهه سبز

شرکت ره پویان جبهه سبز ارس تولید کننده انواع اسکلت فولادی گلخانه ها، وان فلزی صنعتی، انواع موتور پمپ و انواع پرده در منطقه آزاد ارس می باشد.

این واحد تولیدی با سرمایه گذاری 3 هزار و 553 میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی 38 نفر در فاز دوم صنعتی منطقه آزاد ارس فعالیت می کند.

در این واحد تولیدی سالانه بیش از 10 هزار و 500 تن انواع اسکلت فولادی گلخانه ها، 360 تن انواع وان فلزی صنعتی، 5 هزار دستگاه انواع موتورپمپی و 90 هزار مترمربع انواع پرده تولید می شود.

منبع
خبر صفحه اصلی: False