ُسازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

تاریخ: 20 فروردین 1396

نگاه سیاسی به مناطق آزاد آفت توسعه کشور است

رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، گفت: کرسی های مجلس شورای اسلامی خون بهای هزاران شهید این کشور است و قدر و منزلت این کرسی ها نباید فدای سیاسی کاری و منازعات جناحی شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ایران بر اساس استراتژی های تعیین شده، در زمینه رشد اقتصادی و توسعه کشور نقش آفرین هستند و نگاه سیاسی به این مناطق، آفت توسعه کشور است.
وی افزود: حجم بالای تولید و اشتغال در منطقه آزاد ارس کاملا مشخص است و چرا باید در آستانه سالی که به تولید و اشتغال نامگذاری شده است، این همه دستاورد ارزشمند زیر سوال برود؟
عرب باغی تاکید کرد: بسیاری از محصولاتی که قبلا وارد کشور می شد، در سال های اخیر با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، در منطقه آزاد ارس تولید می شود و این موضوع نشان دهنده این است که منطقه آزاد ارس تا چه حد در مسیر برنامه های تعیین شده در حال حرکت است.
رئیس هئیت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، تصریح کرد: توسعه مجتمع های تجاری در مناطق آزاد، نیاز کشور است و نمی توان تعدد مجتمع های تجاری را به عنوان نقطه ضعف برای مناطق آزاد عنوان کرد.
عرب باغی عنوان کرد: سخنان نماینده ای که اهداف سیاسی را در تخریب مناطق آزاد می بیند، مایه تاسف بود و به جای اینکه دست همدیگر را بگیریم تا این اتحاد به رشد و توسعه استان و کشور کمک کند، با این اظهارات، مصالح کشور را فدای منازعات سیاسی در آستانه انتخابات می کنیم.
وی گفت: کرسی های مجلس شورای اسلامی خون بهای هزاران شهید این کشور است و قدر و منزلت این کرسی ها نباید فدای سیاسی کاری و منازعات جناحی شود.
عرب باغی در پایان، افزود: ما می توانیم با تلاش همه جانبه، باعث توسعه کشور در تمام حوزه ها شویم و برخی از اظهارنظرها در آستانه انتخابات، تنها می تواند باعث شادی دشمنان انقلاب و کشور شود.

منبع
خبر صفحه اصلی: True