ُسازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

تاریخ: 29 آبان 1392

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در نشست بررسی پروژه های عمرانی ارس:موفقیت سرمایه گذار، اثرگذارترین تبلیغ از منطقه آزاد ارس است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: رونق سرمایه گذاری در منطقه ارس و رسیدن سرمایه گذار به هدف هایش، معتبر ترین و موثرترین تبلیغ از منطقه آزاد ارس است.
محسن خادم عرب باغی در نشست بررسی پروژه های عمرانی منطقه آزاد ارس همچنین اظهار کرد: سیاست منطقه آزاد در دوره جدید حداکثر مساعدت به سرمایه گذاران برای پیشبرد طرح ها و برنامه های شان است.
وی با اشاره به اینکه حضور پیمانکاران قوی در منطقه نوعی سرمایه گذاری در این منطقه است اظهار داشت: علیرغم مشکلات منابع مالی که در سازمان منطقه آزاد وجود دارد بایستی روند اجرایی پروژه های عمرانی و زیرساختی با سرعت بیشتر و ارتقای کیفی آنها ادامه یابد.
وی افزود: برای تسریع در روند اجرای پروژه ها و نظارت مناسب آنها، سطح ناظران عمرانی سازمان را به مدیران پروژه ارتقا داده و ارتقای کیفی را در کنار سرعت اجرا عملیاتی می کنیم.
مهندس عرب باغی گفت: برای تغییر چهره منطقه و زیباسازی آن باید اقدامات جدی شروع شود.
در این نشست پیمانکاران و سرمایه گذاران عمرانی منطقه آزاد ارس در یک فضای صمیمی و صریح به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند.

منبع
خبر صفحه اصلی