شعبه شركت ساختماني يلدز

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : طرح و اجراي پروژه هاي ساختماني-مجتمع مسكوني و ابنيه هاي فني

آیدین كار ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1391
 • محصولات : تعمیر و نگهداری تأسیسات الكتریكی
 • تلفن : 04142026162-09144923247

ساحل نوردوز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1389
 • محصولات : خدماتی - رفاهی - تجاری

نوين پردازان شبكه ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : ارائه خدمات انفورماتیک
 • تلفن : 04142023100
 • آدرس : جلفا - خیابان ولایت فقیه - مرکز خرید الدوز - پلاک 18

آراز بهينه ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387

پويا سازه آذر

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : عمراني

Horizone

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : مشاوره و طراحي فضاي سبز و خدمات شهري

تبليغاتي فرزين ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : اجراي بيلبورد- امور تبليغاتي-تابلوسازي

آباد مرز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : خدمات فضاي سبز

شايسته كار ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : عمراني و نگهداري فضاي سبز

نمايندگي بيمه اميد

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : عمليات بيمه اي در رشته اموال-مسئوليت- اشخاص

شروين پل غرب

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : فعاليت عمراني

دوزگون يول ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : پيمانكاري در پروژه هاي عمراني

ژئوپي

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : نقشه برداري

مخروطه افكنه پردازان غرب

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : طراحي و نظارت پروژه هاي راه و ساختمان

تارير

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : ساختمان و راهسازي

استقلال سبز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : فضاي سبز و فعاليتهاي عمراني

آيدين كار ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : تعمير و نگهداري تاسيسات الكتريكي

آراز شكوه ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : احداث و نگهداري فضاي سبز

راه و ساختمان سازي

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : تهيه طرحهاي جامع شهري

آذربهسازان ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : راه و ساختمان سازي

سيمان فارس و آذربايجان

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : مشاوره و خدمات مهندسي

آذراميران ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : خدمات عمراني(ساخت و بازسازي)

فعاليتهاي عمراني-ابنيه-نگهداري و احداث فضاي سبز

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : انجام فعاليتهاي عمراني

برگ سبز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : فعاليتهاي عمراني-ابنيه-نگهداري و احداث فضاي سبز

سازه هاي درخشان ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات عمراني و تنظيفاتي

رفاه گستر آراز

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : خدمات فني-مهندسي-عمراني

آذر گستر كيامكي ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : نگهداري فضاي سبز و خدمات عمراني

آلتين يول آراز

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1387
 • محصولات : كارهاي عمراني و صادرات و واردات

موسسه فرهنگي و هنري پرديس گلديس ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1389
 • محصولات : آموزش زبانهاي خارجي

خدماتي فني و تاسيساتي آيلار ارس جلفا

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : كليه كارهاي خدماتي و تاسيساتي

ساختماني نما سقف ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : فعاليت در زمينه كليه كارهاي عمراني و ساخت و ساز

كاربران سبز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : خدمات عمراني-حفظ و نگهداري فضاي سبز

ارس يول ماكو

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : ساختمان و راهسازي

ارس ماهر ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : طراحي و حفظ و نگهداري فضاي سبز و ارائه خدمات تنظيفاتي

بهاذين شايان ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : ارائه كليه خدمات تنظيفاتي و حفظ و نگهداري فضاي سبز

سرنوشت سازان سبز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : انجام فعاليتهاي عمراني ، حفظ و نگهداري فضاي سبز

كيا شجاع ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : انجام فعاليتهاي عمراني

سرو سبز ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : ارائه خدمات عمراني ، حفظ و نگهداري فضاي سبز

آلتين داش ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : ارائه خدمات عمراني و تنظيفاتي

شعبه بنيس پل

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : اجراي پروژه هاي عمراني

شعبه شركت ساختماني،پيمانكاري، صنعني و تجاري تان

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : كليه زمينه هاي عمراني

شعبه شركت ساختماني و تاسيساتي قارياتان

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : اجراي پروژه هاي عمراني

فني و مهندسي انتقال انرژي برق آذرخش

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : طراحي- نظارت- اجرا و نگهداري پروژه هاي انتقال انرژي برق

شعبه ابنيه سازان محك

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : پيمانكاري- اجرا- طرح- نظارت- تفكيك و مشاوره در كليه پروژه هاي عمراني

سرو كاج ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : حفظ و نگهداري فضاي سبز و ارائه خدمات تنظيفاتي و كارهاي عمراني

شعبه شركت ساختماني هرم دژ قم

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1382
 • محصولات : فعاليتهاي ساختماني

شعبه عمران و آبادي تبريز

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : اجراي كليه عمليات پيمانكاري پروژه هاي ساختماني

تضامني اكبري و زماني

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : صرافي از نوع اول

فعال سازان ارس

 • نوع فعالیت : خدماتی
 • شروع فعالیت : 1388
 • محصولات : خدمات حفظ و نگهداري فضاي سبز و نگهداري تاسيسات عمومي ساختمان
اطلاعات تماس

تلفن : 3135 041

فکس : 42024949 041

پست الکترونیک : Info@arasfz.ir

آدرس : آذربایجان شرقی - جلفا- سایت اداری منطقه آزاد ارس

نمادها