فعالین صنعت کشاورزی

گلخانه گستر ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

زرین گهر ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:گل شاخه بریده(شاخه)
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

گلخانه امید بخدا

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیار و گوجه فرنگی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

بازرگانی دنیز گشت ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:گوجه فرنگی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

گل کاران حسنلوی ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:خیار
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

بهمن خوشنویس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:نهال گلدانی درختان میوه هسته دار(30000)،دانه دار(30000)،ریز میوه(10000)گلدان
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

گل بوته ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات گلخانه ای
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

گلشهر جنوب ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آذر تانسو ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیار_گوجه فرنگی_توت فرنگی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

بانی سبز ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیارو گوجه فرنگی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

بیتا رز ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:گل شاخه بریده(شاخه)
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آراز اکین تبریز

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آبگینه زرسا ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:خیار و گوجه فرنگی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

تعاونی توسعه سبز

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

بانی سبز ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیارو گوجه فرنگی
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

دنیای هنر آزاد ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

تعاونی پاکان دشت ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1393
 • محصولات:خیار ، گوجه فرنگی و بادمجان
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

باغ سبز ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آغ سوی ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

یاشیل تارلای ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

فخر آریان ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

یاشیل سرای ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

یاشیل گونش ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آریان مزرعه ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:(170)گوجه فرنگی-خیار درختی(175)
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

ثمین تجارت ارس

 • نوع فعالیت:کشاورزی
 • تاریخ شروع فعالیت:1392
 • محصولات:صیفی جات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج