شرکت خدماتی

شعبه شركت ساختماني يلدز

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:طرح و اجراي پروژه هاي ساختماني-مجتمع مسكوني و ابنيه هاي فني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آیدین كار ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1391
 • محصولات:تعمیر و نگهداری تأسیسات الكتریكی
 • تلفن تماس:04142026162-09144923247
 • آدرس:

ساحل نوردوز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1389
 • محصولات:خدماتی - رفاهی - تجاری
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

نوين پردازان شبكه ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:ارائه خدمات انفورماتیک
 • تلفن تماس:04142023100
 • آدرس:جلفا - خیابان ولایت فقیه - مرکز خرید الدوز - پلاک 18

آراز بهينه ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

پويا سازه آذر

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

Horizone

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات: مشاوره و طراحي فضاي سبز و خدمات شهري
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

تبليغاتي فرزين ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: اجراي بيلبورد- امور تبليغاتي-تابلوسازي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آباد مرز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: خدمات فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شايسته كار ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: عمراني و نگهداري فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

نمايندگي بيمه اميد

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: عمليات بيمه اي در رشته اموال-مسئوليت- اشخاص
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شروين پل غرب

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: فعاليت عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

دوزگون يول ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: پيمانكاري در پروژه هاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

ژئوپي

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات: نقشه برداري
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

مخروطه افكنه پردازان غرب

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: طراحي و نظارت پروژه هاي راه و ساختمان
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

تارير

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: ساختمان و راهسازي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

استقلال سبز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: فضاي سبز و فعاليتهاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آيدين كار ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات: تعمير و نگهداري تاسيسات الكتريكي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آراز شكوه ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:احداث و نگهداري فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

راه و ساختمان سازي

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:تهيه طرحهاي جامع شهري
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آذربهسازان ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:راه و ساختمان سازي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

سيمان فارس و آذربايجان

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:مشاوره و خدمات مهندسي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آذراميران ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:خدمات عمراني(ساخت و بازسازي)
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

فعاليتهاي عمراني-ابنيه-نگهداري و احداث فضاي سبز

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:انجام فعاليتهاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

برگ سبز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:فعاليتهاي عمراني-ابنيه-نگهداري و احداث فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

سازه هاي درخشان ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات عمراني و تنظيفاتي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

رفاه گستر آراز

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:خدمات فني-مهندسي-عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آذر گستر كيامكي ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:نگهداري فضاي سبز و خدمات عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آلتين يول آراز

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1387
 • محصولات:كارهاي عمراني و صادرات و واردات
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

موسسه فرهنگي و هنري پرديس گلديس ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1389
 • محصولات:آموزش زبانهاي خارجي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

خدماتي فني و تاسيساتي آيلار ارس جلفا

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:كليه كارهاي خدماتي و تاسيساتي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

ساختماني نما سقف ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:فعاليت در زمينه كليه كارهاي عمراني و ساخت و ساز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

كاربران سبز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:خدمات عمراني-حفظ و نگهداري فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

ارس يول ماكو

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:ساختمان و راهسازي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

ارس ماهر ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:طراحي و حفظ و نگهداري فضاي سبز و ارائه خدمات تنظيفاتي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

بهاذين شايان ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:ارائه كليه خدمات تنظيفاتي و حفظ و نگهداري فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

سرنوشت سازان سبز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:انجام فعاليتهاي عمراني ، حفظ و نگهداري فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

كيا شجاع ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:انجام فعاليتهاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

سرو سبز ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:ارائه خدمات عمراني ، حفظ و نگهداري فضاي سبز
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

آلتين داش ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:ارائه خدمات عمراني و تنظيفاتي
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شعبه بنيس پل

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:اجراي پروژه هاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شعبه شركت ساختماني،پيمانكاري، صنعني و تجاري تان

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:كليه زمينه هاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شعبه شركت ساختماني و تاسيساتي قارياتان

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:اجراي پروژه هاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

فني و مهندسي انتقال انرژي برق آذرخش

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:طراحي- نظارت- اجرا و نگهداري پروژه هاي انتقال انرژي برق
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شعبه ابنيه سازان محك

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:پيمانكاري- اجرا- طرح- نظارت- تفكيك و مشاوره در كليه پروژه هاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

سرو كاج ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:حفظ و نگهداري فضاي سبز و ارائه خدمات تنظيفاتي و كارهاي عمراني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شعبه شركت ساختماني هرم دژ قم

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1382
 • محصولات:فعاليتهاي ساختماني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

شعبه عمران و آبادي تبريز

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:اجراي كليه عمليات پيمانكاري پروژه هاي ساختماني
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

تضامني اكبري و زماني

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:صرافي از نوع اول
 • تلفن تماس:
 • آدرس:

فعال سازان ارس

 • نوع فعالیت:خدماتی
 • تاریخ شروع فعالیت:1388
 • محصولات:خدمات حفظ و نگهداري فضاي سبز و نگهداري تاسيسات عمومي ساختمان
 • تلفن تماس:
 • آدرس:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج